top of page

Vad gör en kiropraktor?

DETTA GÖR EN KIROPRAKTOR
 

  • Undersöker och diagnostiserar

  • Kommer med förslag till behandlingsform och behandlingsplan

  • Utför kiropraktisk behandling

  • Ger information, råd och vägledning för att bemästra och förebygga besvär

  • Hänvisar till annan vårdpersonal om behov finns

 

Generellt är en behandlingsplan uppdelad i tre faser:

 

Akuta fasen: Direkt hjälp för att minska smärtan så fort som möjligt och återgå till aktivitet och arbete. 

 

Stabiliserande fasen: Stabilisera det tidigare smärtområdet och rehabilitera för att minska risken för återfall.

 

Förebyggande fasen: Förebyggande vård och hälsostrategier minskar risken av återfall och nya besvär samt optimerar hälsan.

kiro start pict.jpg

Kiropraktorn, din nerv-, muskel- och skelettexpert

En kiropraktor är specialiserad på besvär i rörelseapparaten och nervsystemet. De vanligaste problemen en kiropraktor behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, huvudvärk, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Många går bara till en kiropraktor när det gör ont i ryggen eller nacken, men det kan även vara bra att för att få kiropraktisk behandling i förebyggande syfte. När en dåligt fungerande led behandlas i ett tidigt skede så kan man klara sig bättre från möjliga framtida problem. 

Fler och fler upptäcker fördelarna med kiropraktik

Symptom från neuro- och muskelskelettsystemet är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem i Sverige. Kostnaderna som detta medför är enorma både för den enskilde personen och för samhället. I genomsnitt behandlar en kiropraktor 18 gånger så många ryggpatienter som en allmänläkare och nio gånger så många som en sjukgymnast (Lönnberg 1997).

image-asset (9).jpeg
Kiropraktisk behandling

Huvudmålsättningen vid kiropraktisk behandling är att återställa normal ledfunktion samt att reducera smärtan, främja generell hälsa och öka livskvaliteten. I behandlingen läggs stor vikt vid att se patienten i ett helhetsperspektiv efter en utvärdering. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem. 

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av onormal rörelse i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk ledbehandling/justering kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden kallas för justering, där en låst led frigörs med en snabb och precis rörelse. 

'

Denna snabba och passiva töjning av strukturerna omkring leden, medför en omedelbar reflexorisk avslappning av överspänd, djup muskulatur som hindrat leden att röra sig normalt. Samtidigt separeras ledytorna och ett klickljud kan uppstå. I de olika kiropraktiska behandlingsmetoderna eftersträvas hög specificitet för bästa möjlighet att isolera involverad led och tillhörande muskulatur. Behandlingen har oftast en omedelbar neurofysiologisk verkan i form av smärtdämpning och är sällan förenad med smärta.

 

Förutom den specifika ledbehandlingen/justeringen arbetar kiropraktorn med muskulära- och neurologiska tekniker och töjningar. Övningar, råd och vägledning är en viktig del av behandlingen – detta så att patienten känner sig trygg och delaktig i sin hälsa. För de allra flesta är stabiliserande träning ett sätt att bibehålla god ryggfunktion.

image-asset (10).jpeg
Behandlingsreaktioner, komplikationer och biverkningar

Det är normalt med mindre, övergående reaktioner efter kiropraktorbehandling som t ex lokal ömhet, stel- och trötthet. Som vid all verksam behandling kan det uppstå biverkningar utöver normala behandlingsreaktioner.

 

Risken för allvarliga komplikationer är minimal och behandlingen är dokumenterad trygg och effektiv. Om du har frågor angående eventuella behandlingsreaktioner ring gärna till kliniken 08- 651 77 30 så kan du få prata med en kiropraktor.

Legitimation

Kiropraktorer med en internationell godkänd akademisk utbildning blev legitimerade i Sverige 1989. För att bli legitimerad som kiropraktor i Sverige efter utbildning i utlandet kräver Socialstyrelsen, förutom godkänd utbildning vid en ackrediterad skola, avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin, assistenttjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under tre månader.

Riksdagen beslöt den 8 februari 2006 att kiropraktorer som redan har rätt till legitimation också får en skyddad yrkestitel. Beslutet vann laga kraft den 1 april 2006 och leder till kvalitetsgaranti och därmed den förbättrad patientsäkerhet.

Utbildning

Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med internationellt godkänd utbildning – LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.

 

En kiropraktorutbildning tar minimum sex år (fem till sex år på universitet och ett år allmäntjänstgöring). Utbildningen representerar en akademisk kompetensnivå som motsvarar andra långa yrkesutbildningar inom sjukvård som t ex läkare och tandläkare.

 

Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i rörelseapparaten samt nervsystemet och har därtill mycket goda röntgenkunskaper.

 

Kiropraktorn är välintegrerad i samhället och hänvisar patienten vidare när annan vård anses nödvändig för att gynna patients välmående.

 

The Anglo-European College of Chiropractic (AECC)

 

l'Institut Franco-Européen de Chiropratique (IFEC)

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR är ett medlemsförbund i SRAT – som i sin tur är medlem i SACO – och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige. 

 

För närvarande är samtliga medlemmar utbildade i utlandet eftersom ingen skola i Sverige uppfyller de akademiska utbildningskraven fastställda av CCE (The Council on Chiropractic Education), den oberoende kontrollinstans som utvärderar kvalitén på internationella kiropraktorutbildningar. 

 

Symbolen med tre ryggrader är din kiropraktiska kvalitetsgaranti. Den garanterar att Du får en säker och effektiv behandling av kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning. Symbolens form för tankarna till den naturliga kurvform som varje frisk rygg har. Kiropraktorbehandlingens process och verkan symboliseras av färgerna rött, blått och grönt vilka står för: Från obalans genom förändring till hälsa.

bottom of page